De Stewards

Luc De Maere
Veiligheidsverantwoordelijke
+32 486 65 65 28
luc.de.maere@skbeveren.be

Andy Cathoir
Hoofdsteward
andy.cathoir@telenet.be

Reglement van Inwendige Orde

Download PDF

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 15. Download het hier.

> Lees verder

De Voetbalwet

Download PDF

De “de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” – beter bekend als de voetbalwet – moet ervoor zorgen dat voetbalwedstrijden weer een veilig en aangenaam familiefeest worden. De wet bevat zowel regels voor organisatoren als voor toeschouwers. Wie de wet overtreedt, kan een administratieve sanctie krijgen van de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. De wet geldt voor alle internationale en nationale voetbalwedstrijden.

Supporters

Supporters mogen zich niet schuldig maken aan feiten die een voetbalwedstrijd kunnen verstoren. Zo mogen zij onder andere:

  • geen voorwerpen gooien of schieten in het volledige stadion of in de onmiddellijke omgeving
  • het stadion niet betreden of proberen te betreden als ze een stadionverbod hebben of wanneer hen om een of andere reden de toegang tot het stadion wordt ontzegd
  • de richtlijnen of bevelen van het veiligheidspersoneel in en rond het stadion niet negeren
  • geen hulp bieden aan supporters met een stadionverbod om dit verbod te overtreden
  • enkel de zones betreden waarvoor ze een geldig toegangsbewijs hebben
  • niet aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede in of rond het stadion
  • geen pyrotechnische voorwerpen binnenbrengen om licht, rook of lawaai te maken, bijvoorbeeld vuurwerk

Dit zijn de gedragingen die niet toegelaten zijn door de voetbalwet, maar het spreekt vanzelf dat ook gedragingen die strafbaar zijn volgens het strafwetboek, niet thuishoren op een voetbalwedstrijd.

Wanneer een supporter deze regels niet naleeft, riskeert hij een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro of een administratief stadionverbod van 3 maanden tot maximum 5 jaar. Een minderjarige vanaf 14 jaar kan men alleen een administratief stadionverbod opleggen.

> Lees verder