Go back

Einde verplichte combiregeling voor uitwedstrijden vanaf 8/11

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto: Lorenzo Vicencio

De Pro League heeft ons op de hoogte gebracht dat, na overleg met zowel de federale politie als de lokale politiezones, de verplichte combiregeling in context van het Covid Safe Ticket na 7 november niet meer van toepassing zal zijn.

Vanaf dan zal de combiregeling door de lokale overheid opnieuw enkel opgelegd worden, geval per geval op basis van veiligheidsoverwegingen zoals dit vóór de Covid-19-context van toepassing was.

De combiregeling geldt dus nog zeker tot en met de uitwedstrijd tegen Westerlo. Daarna beslissen de lokale overheden of deze regeling al dan niet opgelegd wordt.