Go back

Welkom Pierre en Maarten! Bedankt Steven en Robin!

Foto: Lorenzo Vicencio

We verwelkomen Pierre Farges en Maarten Van Mieghem als nieuwe personeelsleden. Pierre wordt hoofd marketing en social media. Hij werkte jarenlang voor de Franse topclub Bordeaux en zal instaan voor de strategie en de planning. Pierre zal zijn ervaring en kennis delen met Maarten die de functie van communicatieverantwoordelijke op zich zal nemen. Maarten is al van kindsbeen af vertrouwd met de club, als jeugdspeler en supporter, en zal de inhoud van de communicatie verzorgen. Met deze laatste aanwervingen is het operationele luik van de club voor dit seizoen compleet.

Tegelijkertijd willen we Steven Wenselaers en Robin Maes bedanken voor hun jarenlange inzet. Steven was sinds 2007 medewerker bij de club, Robin volgde zijn voorbeeld in 2010. Beiden vervulden verschillende taken voor de club: van samenvattingen maken tot het schrijven van artikels voor het WB-magazine. Vanaf 2016 verzorgden Steven en Robin de productie van WB-TV. Robin nam de rol van interviewer op zich, terwijl Steven instond voor het camerawerk. In de loop van vorig seizoen nam de club met Lorenzo Vicencio een content creator in dienst. Sindsdien staat hij in voor alle visuals.

Bedankt Steven en Robin! We hopen jullie nog vaak op de Freethiel te mogen begroeten!