Go back

Rechtbank geeft W-B gelijk in zaak rond stamnummer 2300

Vandaag ontving Waasland-Beveren goed nieuws vanwege de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. De rechtbank gaf onze club gelijk in de rechtszaak dat werd aangespannen door VZW KSK Beveren.

Zoals geweten spande de VZW KSK Beveren een rechtszaak aan tegen W-B omtrent het stamnummer 2300. VZW KSKS BEVEREN wenste opnieuw onder dit stamnummer te spelen met een herenploeg en jeugdploegen niettegenstaande dit bij overeenkomst tussen W-B en KSK Beveren dd. 18/4/2011 uitdrukkelijk werd verboden. In deze overeenkomst werd uitdrukkelijk voorzien dat onder het stamnummer 2300 uitsluitend met een damesploeg mocht gespeeld worden en dat bij het schuldenvrij worden van de VZW KSK Beveren deze laatste diende op te houden te bestaan en het betreffende stamnummer diende in te leveren bij de KBVB.

Nadat Yellow-Blue de VZW KSK Beveren had overgenomen wenste deze opnieuw onder het stamnummer herenvoetbal spelen. Tom Rombouts, clubadvocaat van Waasland-Beveren, legt uit: “KSK Beveren meende dat de bepalingen waarbij haar verbod werd opgelegd om nog onder het stamnummer 2300 met herenploegen en jeugdploegen te spelen diende aanzien te worden als ongeoorloofde niet-concurrentiebedingen. Dit werd echter van tafel geveegd door de rechtbank. De rechtbank heeft geoordeeld dat het nooit de bedoeling van de overeenkomst was dat beide clubs opnieuw een eigen leven zouden leiden, maar dat het de bedoeling was om een nieuwe club te laten ontstaan.”

“De rechtbank is evenwel nog verder gegaan in haar betoog”, stelt Mr. Rombouts. “Het heeft uitdrukkelijk gesteld dat KSK Beveren thans haar rechten misbruikt. KSK Beveren had immers gesteld dat de overeenkomst, indien ze niet nietig was, ontbonden was. Hier misbruikt KSK Beveren volgens de rechtbank haar rechten omdat ze die ontbinding in de eerste plaats aanwendt om zichzelf te bevrijden (te onttrekken) van de overeenkomst zodat ze opnieuw zou kunnen aantreden in alle geledingen van het voetbal. De houding van KSK Beveren gaat volgens de rechtbank in tegen de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten.”

Concreet betekent dit dat de overeenkomst haar volle waarde zal behouden en KSK Beveren bijgevolg niet kan starten met een herenploeg of jeugdploegen. Het stamnummer 2300 kan enkel aangewend worden voor damesvoetbal en zal op termijn door KSK Beveren dienen ingeleverd te worden. Zo is het immers voorzien in de overeenkomst.