Go back

BAS vernietigt beslissing Pro League omtrent degradatie

De Algemene Vergadering van de Pro League besloot op 15 mei 2020 Waasland-Beveren naar 1B te verbannen. Dat was het besluit na een stopzetting van de competitie na 29 speeldagen. Waasland-Beveren vocht deze beslissing aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het BAS geeft Waasland-Beveren nu gelijk in het dossier en vernietigt de beslissing.

De beslissing van de Pro League om Waasland-Beveren te laten degraderen is kennelijk onredelijk volgens het BAS. Clubadvocaat Tom Rombouts licht toe: “In een lijvige beslissing van maar liefst 117 pagina’s heeft het BAS geoordeeld dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B. De competitie in 1A werd stopgezet en W-B werd als degradant aangeduid, 1B werd niet stopgezet om de terugwedstrijd van de promotiefinale te laten spelen.”

“Het BAS gaat nog verder”, verduidelijkt de raadsheer. “Het stelt dat het zeker niet uitgesloten was dat W-B zich nog sportief had kunnen redden. Het BAS verwijst hier zelfs voor naar de laatste speeldag van het vorige seizoen. Feitelijk zegt het BAS dus hetzelfde als hetgeen dat ook door het BMA reeds werd gesteld, namelijk dat er in deze beslissing een schijn van discriminatie schuilgaat. Het BAS verwijst ook naar de uitspraken in Nederland en Frankrijk die volgens hen wel coherent werden genomen. Als gevolg hiervan heeft het BAS ook de reglementswijziging die door de Hoge Raad van de KBVB werd goedgekeurd, vernietigd.”

“Het is duidelijk dat de Pro League voor haar beurt heeft gesproken en te snel is willen gaan met haar beslissingen van de voorbije dagen”, dixit Tom Rombouts. “Namens de club stelde onze afgevaardigde op de vergadering nog voor om de vergadering uit te stellen tot na de beslissing van het BAS, doch hier wou de Pro League niet van weten.”