Go back

Met het oog op de toekomst

tekst: Martijn De Jonge | foto: Photonews

Waasland-Beveren heeft de voorbije periode al vele wilde watertjes doorzwommen, dat staat buiten kijf. Na de onbegrijpelijke en onlogische beslissing staat W-B voor een nieuwe slag. Zoals al ruimschoots werd gecommuniceerd in de media gaat geel-blauw opnieuw de strijd aan.

Clubadvocaat Tom Rombouts legt het dossier van Waasland-Beveren uit:

“Wij voeren nu bij het BAS de procedure uit tegen de beslissing van de Pro League. Het is mogelijk dat enkele partijen zich nog roeren, die moeten dan allemaal hun zegje kunnen doen natuurlijk. We zijn nu nog wachtende op de kalender die wordt opgesteld door het BAS, die kan er heel snel aankomen natuurlijk. Er wordt dan ook een datum vastgesteld waarop wij onze zaak kunnen pleiten. Uiteraard hopen we dat die datum er zo snel mogelijk aankomt.”

Over de zaak van de aandeelhouder

“Het klopt dat we inderdaad niet alleen staan in de strijd tegen de opgelegde degradatie. De zaak die een aandeelhouder van de club aanspant bij de Belgische Mededingingsautoriteit, is echter los te zien van die van de club. Het is geen initiatief van de club, want dat mag ook niet volgens de statuten van de Pro League op straffe financieel gesanctioneerd te worden. . Het doet ons veel plezier om vast te stellen dat we geruggensteund worden.”

Over de solidariteitsbijdrages

“Dat is helemaal ridicuul natuurlijk. Wij hebben 24 spelers en een handvol stafleden op technische werkloosheid geplaatst. Daarop worden wij keihard afgerekend, hoewel de Pro League vooraf haar leden wel tot de technische werkloosheid had geadviseerd. Andere clubs zetten meer dan honderd personeelsleden op technische werkloosheid tot 30 juni en daar kraait geen haan naar. Bovendien meld ik er ook graag nog eens bij dat wij één van de vijf voetbalclubs waren die winst maakten in het seizoen 2018-2019. Ook op die winst moet je nog eens belastingen betalen. De andere, verlieslatende clubs betalen dus geen belastingen. Wij dragen dus ook bij aan de Belgische staat. Laat die fabel nu dus ook maar voor eens en voor altijd de wereld uit. De vraag is dan maar wat solidariteit betekent. Maar zoals u weet, vechten wij die beslissing dus ook aan.”