Go back

Gerechtigheid?!

De club Waasland-Beveren is compleet met verstomming geslagen na de vorderingen van het bondsparket in de zaak rond matchfixing. De club en haar bestuurders hebben steeds correct gehandeld en er is op geen enkel moment actief noch passief meegewerkt aan competitievervalsing. Er is geen enkel bestaand bewijs dat het tegendeel aantoont, waardoor iedereen binnen de club ontzet is over het feit dat er een straf wordt geëist.

De club blijft voor de volle honderd procent achter haar bestuurders staan en heeft nog steeds een groot geloof in de correcte rechtspraak van de onafhankelijke Geschillencommissie. Gerechtigheid zal geschieden, want deze club is niet schuldig aan competitievervalsing, laat dat duidelijk zijn!

Bovendien wordt intern bekeken welke stappen de club zal zetten om de geleden schade te verhalen. De imagoschade, operationele schade én financiële schade die de club momenteel lijdt door een gemediatiseerd proces waarin de club onschuldig is, is niet te overzien. We worden meegesleurd in een verhaal waarin we slachtoffer zijn, geen dader! De club zal daarom overwegen verdere stappen te ondernemen.