Go back

Waasland-Beveren ontvangt Pro League+ label

Tekst & Foto : Valy Van de Merlen

Waasland-Beveren mocht vandaag het Pro League+ label 2018 in ontvangst nemen. Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten.

Voor de Pro League is een sterke en geloofwaardige sociale werking bij de clubs prioritair. Zo worden ze ondersteund in de opmaak van hun beleidsplan en evaluatie van hun sociaal beleid. Clubs die zich inzetten voor een geloofwaardig lokaal sociaal beleid worden met dit label beloond, aldus Stijn Van Bever, CSR manager van de Pro League.

Ondersteuning voor sterke communitywerkingen

De evaluatie van de werkingen gebeurden door een jury op basis van de ingediende beleidsplannen en de analyse van de werkingen van de clubs. 15 van de 24 Pro League clubs ontvangen op basis hiervan het Pro League+ label 2018. Daarnaast ontvingen zij van de Pro League ook voor 75.000 euro subsidies om hun communitywerking te ondersteunen.

“Als club is het belangrijk ook naast het veld een toonaangevende rol te spelen en een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. We trachten steeds zoveel mogelijk mensen, supporters, sympathisanten te betrekken bij de werking van de club. De werking van de club, de infrastructuur en het voetbal aanwenden om de club een vanzelfsprekende aanwezigheid te geven in de buurt en de stad. Maar ook bepaalde doelgroepen extra mogelijkheden te geven en te laten participeren aan de werking van de club en alle maatschappelijke factoren en behoeften van de burgers (gezondheid, diversiteit, …) via acties naar voor te brengen. Ongeacht de sportieve resultaten, zullen we blijven trachten ons sociaal engagement te verwezenlijken.” Aldus Valy Van de Merlen, Community Manager Waasland-Beveren.