Go back

A+ for football and society

 

 

A+ for football and society

KV RS Waasland – SK Beveren stapt mee het veld op met de Football+ Foundation

Als sociaal geëngageerde club gaat Waasland-Beveren graag in op de oproep van de nieuwe Football+ Foundation. De KBVB, Pro League en Nationale Voetballiga bundelen binnen de Foundation hun krachten voor meer sociaal engagement in het voetbal en een grotere zichtbaarheid hiervan. Met dit initiatief geven de voetbalorganisaties meteen uitvoering aan de aanbevelingen uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Utrecht, dat op 25 september werd voorgesteld. De meerwaarde van de maatschappelijke investering van voetbalclubs is aantoonbaar, op vele niveaus. De onderzoekers bepleiten daarom een ‘verduurzaming en optimalisering van de community-werking in de clubs, mét aandacht voor kennisontwikkeling en verspreiding’.

 

Wij als Waasland-Beveren zijn reeds +!

Voortaan communiceert ook Waasland-Beveren met een plus over al haar maatschappelijke acties.

Voor het vijfde jaar op rij zet Waasland-Beveren zich in op maatschappelijk vlak. Hieronder een beknopt overzicht van onze lopende projecten en sociale acties.

Beleiding van mensen met een handicap/beperking.


G-voetbalteam:
een voetbalploeg voor mentaal gehandicapten

G-scheidsrechter: een persoon in rolwagen die fungeert als scheidsrechter binnen het reguliere jeugdvoetbal

 

 

Mensen in armoede & gezinnen met kinderen kansen geven tot sport- en ontspanning.


Kansenpas (tickets + abo’s) én 80/20 regeling OCWM.

Mensen in het bezit van een kansenpas of begeleiderspas kunnen goedkoper aan tickets aan abonnementen geraken. Ook bij de inschrijving bij de jeugd geldt deze regeling.

Open Sport- en Spelkampen in paas- en zomervakantie.
Gedurende het hele jaar organiseert onze club een 7-tal sport-, spel- en recreatieweken om kleuters, kinderen en jongeren een toegankelijke en gestructureerde en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Omdat het stadsbestuur Sint-Niklaas kampt met een gebrek aan opvangplaatsen, is er overleg geweest tussen de verschillende stadsdiensten en onze club. Met ondersteuning van de stad, hebben we onze kampen kunnen uitbreiden op gebied van aantal kinderen en aantal periodes. Doordat we volle dagwerking met voor- en na-opvang aanbieden, brengen we niet alleen leuke vrijetijdsbesteding maar ook kinderopvang voor (een) werkende ouder(s). We hanteren erg democratische toegangsprijzen die afgestemd zijn op de prijzen van de stad, maar bieden ook zeer lage deelnameprijzen aan mensen met een kansenpas of mensen die beroep doen op het OCMW. Zo houden we het aanbod open en toegankelijk om een zo groot mogelijke participatie van de doelgroep te realiseren. Tot slot werken we ook samen met de betrokken diensten en scholen om de toeleiding van de doelgroep zo veel mogelijk te realiseren.


Openstadiondag
Ter vervanging van de klassieke fandag wordt deze dag de parking omgetoverd tot een heus speelplein waar iedereen zich gratis op mag uitleven.


Buurtsport

Buurt in de club: De club stelt haar terreinen ter beschikking van de buurtbewoners. Zo hebben we een basketbalpaal en voetbaldoel laten installeren op de parking.

Club in de buurt:
Er is een stuurgroep opgericht die reeds enkele keren is samengekomen om de “Open Stadioncup” te organiseren.

In verschillende wijken in Sint-Niklaas organiseren we op woendagmiddag een voetbaltornooi dat voor iedereen toegankelijk is. De winnaar van elk wijktornooi speelt dan de finale spelen in het Puyenbekestadion van Waasland-Beveren.

Tewerkstelling bij de club

 

Startbaan Er zijn 4 laaggeschoolde jongeren als startbaner in dienst;

Jobbeurs In samenwerking met Maatschappij Linkerscheldeoever organiseert de club een jaarlijks een jobbeurs

Pwa Er zijn enkele PWA’ers in dienst op de club;

Artikel 60 – ocmw 2 medewerkers van de club vallen onder Artikel 60
Gezond Scoort!

Gezond scoort! is een lesprogramma op school en op de voetbalclub. Leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs zetten zich samen met hun favoriete profvoetballer in om gezond te eten, te bewegen en niet te roken.
Samen maken we van ‘Voetbal en de samenleving’ een groter verhaal.

Samen kunnen we meer.